Ontwerp verslag
In opdracht van Veiligheidsregio Groningen mocht ik dit evaluatierapport ontwerpen en opmaken.